Estimulació matemàtica primerenca

Kitsune Estimulació Primerenca 3D

Programa de desenvolupament mental per a nens

Entra a la generació Kitsune

Kitsune Estimulació Primerenca 3D, és un programa de desenvolupament mental per a nens d’Educació Infantil, on es treballa l’estimulació dels 5 sentits i el desenvolupament del gen de la curiositat a través d’una metodologia en 3D.

Durant les sessions els alumnes treballen la intel·ligència emocional, que els ajuda a identificar i reconèixer les seves emocions i la psicomotricitat que afavoreix el desenvolupament sensoriomotor, cognitiu i social.

A través de la manipulació directa d’un material innovador d’Oxford University, els nens Kitsune treballen la intel·ligència lògic-matemàtica, un eix bàsic en el desenvolupament intel·lectual dels nens.

El numicon és un joc de fitxes de diferents formes i colors, que serveixen per representar les diferents xifres. Ens ajuda a treballar la intel·ligència lògic-matemàtica

Les sessions del programa Kitsune estan compostes per diferents blocs d’exercicis:

 • DISCOVERY: activitats dinàmiques per crear una rutina de classe i familiaritzar-se amb l’estructura.
 • MAGIC NUMBERS: activitats per desenvolupar el pensament i llenguatge matemàtic,
 • MOVE AND SENSE: exercicis de desenvolupament personal a través, el moviment i la de les emocions.

Únic centre autoritzat a la província de Tarragona

Som l’únic centre autoritzat a la província de Tarragona a poder impartir el programa Kitsune.

Els nostres professors especialitzats estan altament qualificats per treballar amb les noves tècniques d’estimulació primerenca en 3D i fomentar els gens de la curiositat i el desenvolupament intel·lectual dels alumnes Kitsune.

Matemàtiques multisensorials

Intel·ligència emocional

Psicomotricitat

Beneficis del programa Kitsune

A través de les tècniques d’estimulació primerenca del programa Kitsune, els alumnes adquireixen tot un seguit de competències imprescindibles per al seu desenvolupament a través del joc, l’emoció i la motivació.

 • Desenvolupament de la motivació, l’empatia, la perseverança, etc.
 • Desenvolupament sensoriomotor, afectiu cognitiu i social.
 • Els nens aprenen a identificar, expressar i manejar els seus sentiments.
 • Treball de la psicomotricitat a partir del joc cooperatiu.
 • Jocs de matemàtiques per al desenvolupament intel·lectual.
 • Els nens aprenen a identificar, expressar i manejar els seus sentiments.
 • Aprenentatge a través de jocs i matemàtiques multisensorials.
 • Facilita la asimilación de los conceptes numèrics.