Les intel·ligències múltiples

Publicat el:

– Darrera actualització:

|

[trx_title type=”4″ color=”#1e73be”]Què són les intel·ligències múltiples?

[/trx_title]El concepte tradicional sobre la intel·ligència ha anat variant durant els últims anys i la idea d’una intel·lèngia única ha estat desbancada pel concepte d’INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES.

Avui en dia, es tenen en consideració 9 tipus d’intel·ligències o maneres d’aprendre.

En total se n’han definit nou: intrapersonal, interpersonal, naturalista, musical, espaciovisual, cinesicocorporal, lingüística, logicomatemàtica i existencial, que es relacionen entre elles. En néixer, tots disposen de totes les intel·ligències, però el més habitual és que només en desenvolupem tres o quatre.Intel·ligència Lingüística no únicament fa referència al domini del llenguatge oral, sinó també a altres formes de comunicar-se mitjançant l’escriptura, la gesticulació i totes les eines que ens facilita ser uns bons comunicadors.Intel·ligència logicomatemàtica facilita el raonament lògic i la resolució de problemes matemàtics.Intel·ligència espaciovisual facilita observar els objectes, la natura i el món des de diferent prespectives, a la vegada que facilita el dibuix d’imatges mentals, visualitzar en 3D i pertant percebre tots els detalls.Intel·ligència musical és la capacitat de desenvolupar tots aquelles aspectes relacionats amb la música: cantar, composar, tocar instruments.Intel·ligència cinesicocorporal condueix al desenvolupament corporal per expressar sentiments i emocions i a un gran domini motriu.Intel·ligència intrapersonal  és refereix a l’autoconeixement , proporciona la capacitat de reflexionar sobre les nostres pròpies emocions i sentiments.Intel·ligència interpersonal  fa que la persona sigui capaç d’interpretar sentiments, pensaments i accions realitzades per altres persones.Intel·ligència naturalista ens ajuda a desenvolupar una estimació per l’estudi i conservació de la natura i les plantes.Intel.ligència existencial és el reconeixement de l’esperitualitat  i de l’existència humana en l’univers.[trx_title type=”4″ color=”#1e73be”]Per què és important conèixer i treballar els intel·ligències múltiples?[/trx_title]

  • Perquè d’aquesta manera coneixereu millor les capacitats del vostre fill i el podreu acompanyar i orientar al llarg de tot el seu procés educatiu.
  • Perquè, encara que el vostre fill tingui desenvolupades unes intel·ligències més que unes altres, cal incentivar cadascuna d’elles si volem donar-li una educació completa. Aquesta educació més global, d’altra banda, també l’ajudarà a reforçar aquelles competències que ja té més desenvolupades.
  • Perquè es pot aprendre un mateix coneixement des de cada una de les intel·ligències. Així, si per exemple el vostre fill té més desenvolupada la intel·ligència musical, podeu crear condicions i oportunitats perquè a partir d’aquesta intel·ligència aprengui continguts com les taules de multiplicar o un tema de ciències naturals, a través, per exemple, de l’entonació o de la repetició d’una cançó.
  • Perquè contribuireu a millorar la seva autoestima; tradicionalment s’han valorat més les intel·ligències logicomatemàtica i lingüística, però actualment es pot afirmar que hi ha diferents formes d’entendre i representar el món, múltiples intel·ligències, totes elles importants per al desenvolupament del vostre fill.

Voleu saber quina intel·ligència teu més desenvolupada o us agradaria conèixer millor les capacitats dels vostres fills i desenvolupar les seves intel·ligències?

Mitjançant aquest link ho podreu descobrir.

Clica i s’obrirà una enquesta per :

Descobreix quina és la teva intel·ligència dominant[trx_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=dRxPAJEApDA”]