Com millorar l’autoestima dels nens

Publicat el:

– Darrera actualització:

|

L’autoestima es comença a construir des del moment en què naixem. A poc a poc la persona va assimilant conceptes sobre si mateix i això fa que es generi una imatge de qui és. Tot i que considerem l’època de la infància i l’adolescència com un període d’especial importància per a la construcció d’una bona autoestima, hem de saber que aquesta pot modificar-se, canviar, millorar o empitjorar al llarg de la nostra vida.

Una autoestima positiva permetrà i dotarà la persona de nombroses habilitats que li serviran sens dubte per afrontar la vida amb confiança i l’ajudarà a desenvolupar tot el seu potencial com a persona.[trx_title type=”4″ color=”#1e73be”]Com podem millor l’autoestima?[/trx_title]

  1. No sobreprotegeixis al nen. Els nens que han estat hiperprotegits tenen poca iniciativa, són dubitatius, amb pors i amb poca capacitat per prendre les seves pròpies decisions. A més, poden generar relacions dependents ja que no se senten capaços de enfrontar-se al món per si sols
  2. Ajuda’l a que a poc a poc adquireixi responsabilitats. Ensenyar des de petits quines són les seves responsabilitats, fomenta l’autonomia i independència així com el desenvolupament d’habilitats d’implicació, interacció i participació, i tot això contribuirà al desenvolupament d’una bona autoestima.
  3. Resolució de problemes o conflictes. Permet que sigui el teu fill el que pugui resoldre algun dels seus problemes, d’aquesta manera s’entrenarà i desenvoluparà les seves pròpies habilitats per a solucionar-los i, en conseqüència, fomentarem la figura d’una persona amb capacitat resolutiva i competent.
  4. Permet-que a poc a poc i amb l’edat vagi prenent decisions, que persegueixin els objectius que ell / a vulgui, sempre apropiats per a la seva edat. Que els fills prenguin les seves decisions i no siguin sempre els pares els que ho fan permet generar autonomia, reafirma la figura del subjecte, desenvolupa sentiments de llibertat i de capacitat per ser qui un vol ser.
  5. Reforça els seus èxits i utilitza menys el càstig. Les actituds i conductes positives del nen han de ser elogiades, això li genera confiança i l’ajuda a descobrir quines coses el fan sentir bé o malament i tot el que això comporta.
  6. Busca un espai dedicat al nen exclusivament. Per norma general per a un nen el fet que el seu pare o mare li dediqui un temps exclusiu és una cosa molt reforçant per ell / a. El fa sentir especial i important.
  7. No renyar sinó explicar de forma constructiva les conductes o coses que un nen no fa correctament, fa que els petits no ho vegin com una amença, sinó com un repte de quelcom a millorar i que sempre pot comptar amb l’ajuda dels pares
  8. Evitar les comparacions. En determinades edats, i especialment en l’adolescència, els joves tendeixen a comparar-se amb altres per saber si són millors o pitjors, més o menys llestos, més esportistes, etc. Els pares, igual que qualsevol adult que envolti al menor, han d’evitar caure en contínues comparacions amb altres joves ja que tot això no només no construeix sinó que pot generar danys en el menor. La idea és que el jove se senti especial sent com és i no diferent, millor o pitjor als altres.
  9. Ajuda´l a entendre la importància de l’esforç i no tant dels resultats. Que des de petits entenguin el valor de l’esforç i del treball d’aconseguir les coses, ajudarà a que el nen no mesuri la seva vàlua personal per allò que aconsegueix, ja que sinó, cada derrota serà percebuda com una decepció personal i per tant anirà destruint la seva autoestima .
  10. Ensenya’l a reconèixer les seves emocions i sentiments. Hem d’estar molt atents  quan el nen ens comenta com se sent o allò que pensa; això l’ajudarà a comprendre millor i capaç d’identificar les seves emocions i com a resultat, reconèixer allò que el fa sentir bé o malament. Identificar i comprendre les seves emocions li permetrà fer-les servir en benefici seu.