Curs EDUCACIÓ EMOCIONAL subvencionat per a treballadors

+ info

Si ets autònom o treballador en actiu realitza el curs d’INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL sense cap cost ja que és subvencionat al 100%

OBJECTIUS
Objectius generals
• Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel·ligència emocional en el treball.
• Aprendre què és la Intel·ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu,
actitudinal i psicològic
• Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i
interpersonals.
Objectius específics
• Identificar el nou enfocament de la intel·ligència per desenvolupar programes d’aplicació en àmbits
laborals.
• Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
• Potenciar l’autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel·ligència emocional

Desenvolupar l’empatia i la comunicació.
• Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals
• Aprendre a identificar patrons emocionals propis, avaluar la seva repercussió en l’àmbit personal,
social i laboral.
• Aprendre a reconèixer les emocions alienes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que
permetin una millora en les relacions interpersonals.
• Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.
• Desenvolupar en l’alumne una apertura de consciència que permeti un millor auto lideratge
emocional des d’una perspectiva d’ecologia emocional personal.

CONTINGUTS

1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens.
1.1. Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.
1.2. Orígens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.
1.3. Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema
límbic.
2. Consciència emocional .
2.1. Quines són les emocions bàsiques?
2.2. Funcions de cada emoció.
2.3. Classificació de les emocions.

3. Habilitats socials.
3.1. La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana.
3.2. Identificació de patrons emocionals propis i aliens.
3.3. Els 4 processos bàsics per un auto lideratge emocional.
3.4. Les competències emocionals bàsiques.
3.5. La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.
3.6. La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.

4. Ecologia emocional i salut.
4.1. Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional.
4.2. Relació entre gestió emocional i salut.

5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral.
5.1. Millora de la comunicació i clima en els equips de treball

5.2. Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors)).

QUAN?   16,18,23,25,30 juliol, 1 agost, 3,5,10 i 12 setembre de 18 a 21h

ON? L’ESTUDI REUS

Dr. Robert 24, baixo – REUS

DIRIGIT A : treballadors en actiu i autònoms

IMPARTEIX : Laura Camacho – psicòloga

Per formalitzar la inscripció necessitem:

fotocòpia DNI
fotocòpia capcelera última nòmina o últim rebut autònoms

Categoria: