Curs MANIPULACIÓ D’ALIMENTS gratuït per a treballadors

GRATIS

Si ets autònom o treballador en actiu realitza el curs de MANIPULACIÓ d’ALIMENTS sense cap cost ja que és subvencionat al 100%

OBJECTIUS
Objectius generals
 Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d’aliments i aplicar-los a l’entorn laboral.
Objectius específics
 Conèixer els tipus d’aliments i la contaminació a què són susceptibles.
 Aprendre pautes d’higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de
manera segura i evitar contaminacions.
 Conèixer la normativa en matèria d’alimentació i altres problemes relacionats amb l’alimentació no
derivats de contaminacions com al·lèrgies i intoleràncies.

CONTINGUTS

1. Els aliments.
1.1. Tipus d’aliments.
1.2. Contaminació microbiana dels aliments.

2. Manipulació i higiene alimentària.
2.1. Higiene del manipulador.
2.2. Higiene del local.
2.3. Pràctiques higièniques per a la manipulació d’ aliments.

3. Legislació alimentària aplicable.
3.1. Normativa actual genèrica.
3.2. Aliments al·lèrgens i intoleràncies.

QUAN?   1 i 8 de juliol de 16 a 21h

ON?  L’ESTUDI REUS

Dr. Robert 24, baixo – REUS

DIRIGIT A :  treballadors en actiu i autònoms

IMPARTEIX :  Rosa Albaladejo 

                          Dra. en Nutrición y Metabolismo. Diplomada en Nutrición Humana y Dietetica

Per formalitzar la inscripció necessitem:

  • fotocòpia DNI
  • fotocòpia capcelera última nòmina o últim rebut autònoms
Categoria: