CURS PRIMERS AUXILIS SUBVENCIONAT PER A TREBALLADORS

GRATIS

Si ets autònom o treballador en actiu realitza el curs de PRIMERS AUXILIS sense cap cost ja que és subvencionat al 100%

OBJECTIUS

• Capacitar a l’alumne per identificar les diverses formes d’estrès.
• Conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos
a seguir tant a nivell individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que
requereixi primers auxilis.
• Reconèixer una parada cardiorespiratòria: saber avaluar, mesurar i reconèixer amb total seguretat
una parada cardiorespiratòria amb diagnòstic diferencial d’altres patologies de les que caldria
diferenciar (aturada respiratòria, bradicàrdia, ennuegament, pèrdua de coneixement).
• Realitzar correctament el suport vital bàsic: realitzar amb total seguretat i eficàcia les maniobres de
ressucitació i de suport vital bàsic amb o sense DEA.
• Maniobrar amb seguretat en situacions de desobstrucció i tractament de les vies respiratòries:
disposar dels coneixements necessàris i de total seguretat basats en els darrers consensos, tant en la
obstrucció incomplerta com en la obstrucció complerta per garantir en les màximes probabilitats la
viabilitat i recuperació total de la víctima.
• Saber realitzar un adequat control de situacions d’hemorràgia: saber aplicar els darrers consensos
sobre el control d’hemorràgies tant en les mesures a aplicar (compressió, posturals… ) com en les que
no s’han d’aplicar.

CONTINGUTS

1. Actuació en cas d’emergència.
2. Aturada cardiorespiratòria.
3. Suport vital bàsic.
4. Desobstrucció i tractament de la via aèria.
5. Hemorràgies.
6. Traumatismes.
7. Alteracions de la consciència.
8. Patologia toràcica.
9. Dolor abdominal.
10. Patologies especials.
11. Urgències oftalmològiques, d’oïda i nas.
12. Intoxicacions alimentàries, medicaments i productes tòxics.
13. Picadures, mossegades (engloba animals, plantes, insectes i persones).
14. Urgències metabòliques i endocrines: Hipoglucèmia, coma diabètic, hiperglucèmia, hipertensió,
insuficiència renal.

QUAN?

21 de setembre de 9 a 14 h i de 16 h a 18 h

4 d´octubre de 17 h a 20 h

5 d’octubre  de 9 a 14 h i de 16 a 19 h

19 d’octubre de 9 a 14 h i de 16 h a 18 h

9 de novembre de 9 a 14h

ON?  L’ESTUDI Reus 

Dr. Robert 24, baixos

DIRIGIT A:  treballadors en actiu i autònoms

IMPARTIT PER :  Laia Sabaté Miró  infermera col.legiada 7204

 

Per formalitzar la inscripció necessitem:

Fotocòpia DNI
Fotocòpia capcelera última nòmina o últim rebut autònoms

Categoria: