CURS SUBVENCIONAT: INICIACIÓ LLENGUA DE SIGNES CATALANA

+ info

Si ets autònom o treballador en actiu realitza el curs d’ INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA sense cap cost ja que és subvencionat al 100%

Inscripcions tancades

OBJECTIUS

Adquirir les nocions bàsiques sobre la sordesa: Tipus, causes i graus de pèrdua auditiva.
Prendre consciència de la expressió corporal i facial (potenciació de recursos) .
Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
Comprendre missatges senzills en LSC .
Produir missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació.

OBJECTIUS GENERALS
Demanar aclariments.
Donar informació personal bàsica.
Adquirir habilitats amb el sistema dactilològic.
Potenciar la memòria visual.
Desenvolupar habilitats perceptives i d’atenció.
Mostrar estats d’ànim a través de la expressió facial.
Demanar permís.

CONTINGUTS
1. La sordesa i la comunitat sorda.
Introducció a la sordesa. Característiques i necessitats de les persones sordes.
La llengua de signes.
Recursos comunicatius en l’atenció a les persones sordes.
2. La comunicació no verbal aplicada a la Llengua de Signes.
L’expressió corporal.
L’expressió facial.
Atenció i discriminació visual.
3. Terminologia i gramàtica general de la LSC.
Inici de la conversa: salutacions i presentacions.
La informació personal.
El temps: cronològic, físic i lingüístic.
4. Vocabulari específic de l’àrea/àmbit de treball.

QUAN?

del 25 de febrer al 8 d’abril

dimarts i divendres de 19.45 a 21.15h

dimecres de 20.00 a 21.30h

ON?  L’ESTUDI Reus 

Dr. Robert 24, baixos

DIRIGIT A:  treballadors/es en actiu i autònoms

IMPARTIT PER : per intèrprete de signes 

 

Per formalitzar la inscripció necessitem:

Fotocòpia DNI
Fotocòpia capcelera última nòmina o últim rebut autònoms

Categoria: