(Online) MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

35,00 

Si teniu nous treballadors/es o personal contractat que no ha fet formació o ja fa més de 4 anys,  podeu realitzar la formació en MANIPULACIÓ d’ALIMENTS .

 

Per què has de tenir formació en Manipulació d'aliments?

Segons el RD 109/2010 y Reglamento CE 852/2004 de la legislació vigent, tota aquella persona que hagi de treballar manipulant aliments, ha de disposar de la formació necessària per garantir la màxima seguretat durant tot el procés de manipulació.

Tal com indica la llei, un manipulador d’aliments és aquella persona que per la seva activitat laboral té contacte directe amb els aliments durant la preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasament, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei.

Les empreses han de facilitar i poder justificar la formació dels seus treballadors/des i també el reciclatge  de la formació cada 4/5 anys, tant  en Manipulació d’aliments com al.lèrgies i intoleràncies. 

Què aprendrem?

Objectiu general:

  • Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d’aliments i aplicar-los a l’entorn laboral.

 

Objectius específics:

  • Conèixer els tipus d’aliments i la contaminació a què són susceptibles. 
  • Aprendre pautes d’higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de 
  • manera segura i evitar contaminacions. 
  • Conèixer la normativa en matèria d’alimentació i altres problemes relacionats amb l’alimentació no 

derivats de contaminacions com al·lèrgies i intoleràncies.

 

 Continguts

  1. Els aliments 

1.1. Tipus d’aliments

1.2. Contaminació microbiana dels aliments 

  1. Manipulació i higiene alimentària 

2.1. Higiene del manipulador

2.2. Higiene del local

2.3. Pràctiques higièniques per a la manipulació d’ aliments 

  1. Legislació alimentària aplicable 

3.1. Normativa actual genèrica

3.2. Aliments al·lèrgens i intoleràncies

El curs és online, antics cursos a distància, perquè així el pots fer al teu ritme, sense problema d’horaris i abaratint costos i temps perquè no hem d’esperar a tenir un grup mínim de participants en el curs.

Una vegada feta la inscripció, et facilitarem el dossier i el mail del tutor i una vegada l’hagis llegint quedarem un dia per a fer una petita prova escrita.

Els cursos de manipulació d’aliments són específics per als diferents sectors, tal i com demana la legislació vigent.

El preu és de 35€/curs, però si tens més treballadors o sou un grup de persones per fer el curs, demana’ns pressupost.

Categoria: