CURS SUBVENCIONAT: VETLLADOR ESCOLAR

GRATIS

Si ets autònom o treballador en actiu realitza el curs de VETLLADOR ESCOLAR: INCLUSIÓ ESCOLAR sense cap cost ja que és subvencionat al 100%

Inscripcions tancades

OBJECTIUS GENERALS
Adquirir els coneixements bàsics necessaris per a donar resposta educativa d’una manera efectiva i eficient
als infants i joves amb necessitats educatives especials.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Afavorir els processos d’inclusió socioeducativa d’aquests infants i joves.
Conèixer eines i recursos per a la intervenció socioeducativa dels infants i joves amb necessitats
educatives especials.
Desenvolupar les actituds i habilitats personals en la tasca del vetllador/a.
CONTINGUTS
1. Paper i funcions del vetllador/a.
2. Relació amb l’escola i les famílies.
3. Classificació de les diferents diversitats funcionals.
4. Discapacitats sensorials.
5. Discapacitats físiques.
6. Discapacitats psíquiques.
7. Trastorns de conducta.
8. Eines i recursos per a la inclusió.
9. Control postural i tècniques de prevenció d’accidents.

QUAN?

7,14,21 i 28 Març

18,25 Abril

9 i 16 Maig

de 9 a 14H

ON?  L’ESTUDI Reus 

Dr. Robert 24, baixos

DIRIGIT A:  treballadors/es en actiu i autònoms

IMPARTIT PER : Àtic educació

 

Per formalitzar la inscripció necessitem:

Fotocòpia DNI
Fotocòpia capcelera última nòmina o últim rebut autònoms

Categoria: