(ONLINE) Curs VETLLADOR ESCOLAR

120,00 

Vols ampliar la teva formació i poder formar part de la integració escolar de infants amb discapacitat?

El teu curs és aquest:  VETLLADOR ESCOLAR: INCLUSIÓ ESCOLAR 

Ho vols per regalar? (+3,00 )

En cas que vulguis regalar aquest curs indica aquí l’EMAIL de la persona a qui li vols regalar.
Crearem una tarja PERSONALITZADA i la farem arribar a la persona indicada.

Escriu aquí el NOM, el MISSATGE i si hi ha cap altre indicació que haguem de tenir en compte.

Si ets una persona que defenses i creues en la inclusió i vols ajudar a infants a fer camí malgrat la seva discapacitat, el curs de vetllador escolar és una oportunitat.

OBJECTIUS GENERALS
Adquirir els coneixements bàsics necessaris per a donar resposta educativa d’una manera efectiva i eficient
als infants i joves amb necessitats educatives especials.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Afavorir els processos d’inclusió socioeducativa d’aquests infants i joves.
Conèixer eines i recursos per a la intervenció socioeducativa dels infants i joves amb necessitats
educatives especials.
Desenvolupar les actituds i habilitats personals en la tasca del vetllador/a.
CONTINGUTS
1. Paper i funcions del vetllador/a.
2. Relació amb l’escola i les famílies.
3. Classificació de les diferents diversitats funcionals.
4. Discapacitats sensorials.
5. Discapacitats físiques.
6. Discapacitats psíquiques.
7. Trastorns de conducta.
8. Eines i recursos per a la inclusió.
9. Control postural i tècniques de prevenció d’accidents.

DATA INICI:  una vegada fet el pagament

DATA FI:  una vegada entregades les tasques i que el professor les qualifiqui com a APTE

IMPARTEIX:  Àtic Educació

PREU:  120€

Categoria: