(Online) Curs VETLLADOR ESCOLAR

140,00 

Vols ampliar la teva formació i poder formar part de la integració escolar de infants amb discapacitat?

El teu curs és aquest:  VETLLADOR ESCOLAR: INCLUSIÓ ESCOLAR 

Si ets una persona que defenses i creues en la inclusió i vols ajudar a infants a fer camí malgrat la seva discapacitat, el curs de vetllador escolar és una oportunitat.

OBJECTIUS GENERALS
Adquirir els coneixements bàsics necessaris per a donar resposta educativa d’una manera efectiva i eficient
als infants i joves amb necessitats educatives especials.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Afavorir els processos d’inclusió socioeducativa d’aquests infants i joves.
Conèixer eines i recursos per a la intervenció socioeducativa dels infants i joves amb necessitats
educatives especials.
Desenvolupar les actituds i habilitats personals en la tasca del vetllador/a.
CONTINGUTS
1. Introducció NEE
2. Sistema educatiu
3. Funcions vetllador
4. Discapacitats físiques.
5. Discapacitats psíquiques.
6. Discapacitats sensorials.
7. Psicologia
8. Eines i recursos per a la inclusió.

DATA INICI:  una vegada fet el pagament

DATA FI:  una vegada entregades les tasques i que el professor les qualifiqui com a APTE

MODALITAT:  Teleformació . Rebràs el temari i les tasques i les podràs fer al teu ritme i des de casa. Màxim 6 mesos.

TUTORITZA:  Àtic Educació

PREU:  140€

Categoria: