Curs VETLLADOR ESCOLAR online

120,00 

Vols ampliar la teva formació i poder formar part de la integració escolar de infants amb discapacitat?

El teu curs és aquest:  VETLLADOR ESCOLAR: INCLUSIÓ ESCOLAR 

OBJECTIUS GENERALS
Adquirir els coneixements bàsics necessaris per a donar resposta educativa d’una manera efectiva i eficient
als infants i joves amb necessitats educatives especials.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Afavorir els processos d’inclusió socioeducativa d’aquests infants i joves.
Conèixer eines i recursos per a la intervenció socioeducativa dels infants i joves amb necessitats
educatives especials.
Desenvolupar les actituds i habilitats personals en la tasca del vetllador/a.
CONTINGUTS
1. Paper i funcions del vetllador/a.
2. Relació amb l’escola i les famílies.
3. Classificació de les diferents diversitats funcionals.
4. Discapacitats sensorials.
5. Discapacitats físiques.
6. Discapacitats psíquiques.
7. Trastorns de conducta.
8. Eines i recursos per a la inclusió.
9. Control postural i tècniques de prevenció d’accidents.

DATA INICI:  30 de juny

DATA FINAL: 27 de juliol

Hi haurà una connexió online el primer dia a les 17h per explicar el funcionament,la dinàmica i temporalització  del curs i després s’enviaran activitats per a realitzar i acabarem amb una altra connexió online per un debat o forum, el dia 20 de juliol a les 17h

IMPARTEIX:  Àtic Educació

PREU:  120€

Categoria: