(curs 22/23) Reforç lectoescriptura i matemàtiques-cicle inicial

44,00 

Fes de l’aprenentatge, una activitat divertida i motivadora

Inscripcions tancades

Un coneixement i un aprenentatge sòlid de les bases de la lectoescriptura i el concepte matemàtic és bàsic durant els primers cursos de primària.

Aquest aprenentatge sòlid evita la majoria de problemes a mesura que van avançant els cursos.

No podem oblidar que la comprensió lectora és present a totes les assignatures:

  • resolució de problemes
  • comprensió de les assignatures de mitjà
  • lectura i comprensió dels enunciats tant d’activitats com de proves davaluació.

És important recordar que en aquestes edats, el joc és el motor de l’aprenentatge, de la mateixa manera que fer estratègies que facin descobrir la utilitat d’escriure i llegir o resoldre problemes matemàtics.

Vols que els teus fills i filles gaudeixin aprenent mentre juguen i realitzen activitats lúdiques?

Què farem al taller: JUGUEM AMB LES LLETRES i ELS NOMBRES?

  1. Treballarem majoritàriament amb material manipulatiu, cosa que ens facilita l’aprenentatge.
  2. Treballarem la motivació mitjançant el joc i les activitats lúdiques.
  3. Treballarem amb reptes i enigmes per resoldre que inclouran petites lectures, problemes, situacions a resoldre amb l’escriptura.
  4. Farem roleplays i representacions de situacions reals.
  5. Treballarem l’autonomia i autoestima.
  6.  Treballarem la presa  de decisions i acceptació de la resta d’idees en el treball de grup.

 

Potenciarem l’APRENENTATGE SIGNIFICATIU.

PARTICIPANTS:  Alumnes de 1r i 2n de primària

HORARI:  divendres de 17,30h a 18,30h

PREU:

mensualitat: 44€/mes

Grup mínim de 4 alumnes.

OBSERVACIONS:
SI EL TALLER NO ES REALITZA PER FALTA D’INSCRIPCIONS ES RETORNARÀ EL 100% DE L’IMPORT PAGAT.
(Els grups s’iniciaran amb un mínim de 4 participants)
EN CAS D’ANUL·LACIÓ, PER PART DE L’INTERESSAT, LA RESERVA NO ES RETORNARÀ EN CAP CAS.
SI L’INTERESSAT ANUL·LA LA INSCRIPCIÓ AL CURS FINS A 48H ABANS DE L’INICI DEL CURS ES RETORNARÀ EL 50% DE L’IMPORT PAGAT .
L’ANUL·LACIÓ A MENYS DE 48H D’INICI DEL CURS, NO ES RETORNARÀ CAP IMPORT
Categoria: