NOVA EXTRAESCOLAR: REPTES I ENIGMES

28,00 

La millor manera que els infants aprenguin és el joc, que siguin protagonistes de les seves pròpies activitats. 

Aquest és l’objectiu de l’activitat on mitjançant històries i aventures hauran de resoldre REPTES i ENIGMES com a gran detectius que són.

La perfecta manera que un infant aprengui és que es senti motivat i protagonista del seu propi aprenentatge.

Quina millor forma que convertir-los en detectius que han de resoldre diferents casos i situacions on trobaran pistes per a arribar a la solució?

En la nova activitat volem aconseguir potenciar el raonament lògic, matemàtic i lingüístic mitjançant el joc.

Objectius

 1. Plantejar i resoldre problemes, abordables des de les matemàtiques, que sorgeixen en situacions quotidianes.
 2. Organitzar i consolidar el pensament matemàtic, així com saber-lo transmetre.
 3. Reconèixer i aplicar les matemàtiques en contextos no matemàtics.
 4. Mostrar confiança en la seva pròpia capacitat per resoldre problemes.
 5. Assolir un nivell d’autoestima que permeti gaudir dels aspectes creatius, manipulatius, estètics i útils de les matemàtiques.
 6. Treballar el raonament lògic per desenvolupar estratègies pròpies de raonament.
 7. Activitats individuals i grupals que fomentin la creativitat i la comprensió interna de raonaments lògics.
 8. Millorar la comprensió interna d’enunciats, problemes i situacions lògiques.
 9. Fomentar el treball en equip a través de la resolució d’enigmes.
 10. Millorar el raonament lògico-matemàtic a través de jocs manipulatius.

Metodologia

 • Treball a partir de resolució de problemes matemàtics
 • Situacions adaptades al context quotidià.
 • Ús de jocs i material manipulatiu.
 • Activitats individuals i grupals que fomentin la creativitat i la comprensió interna de raonaments lògics.
 • Reptes mentals agrupats per temàtiques entorn a una història principal que durarà unes 3-4 sessions.

Contingut

RAONAMENT MATEMÀTIC

 • Treball amb quantitats
 • Domini de la mesura
 • Ús de la operativitat
 • Resolució de problemes

 

RAONAMENT LÒGIC

 • Millorar la comprensió d’enunciats
 • Interpretació i ús de la informació
 • Resolució de problemes
 • Desenvolupament personal d’estratègies

 

RAONAMENT LINGÜÍSTIC

 • Comprensió lectora
 • expressió escrita
 • comunicació oral
 • vocabulari

Dirigit a: alumnes de cicle mitjà i superior

horari:  Dijous de 18,30 a 19,30 

Preu: 28€/mes

* S’iniciarà l’activitat amb un mínim de 4 alumnes.

Categoria: