Xarxes socials i adolescents

És inqüestionable parlar del paper que juguen les xarxes socials dins de l’univers dels joves i dels adolescents.

No ens podem oblidar que tots aquests joves i adolescents han nascut en un món de tecnologia on internet, tauletes, mòbils són elements que han vist des de petits i són la primera generació de natius digitals.

Segons les enquestes  un 83% de joves compten de xarxes socials.

Per què fan servir les xarxes socials els joves i adolescents?

La raó principal per la qual els adolescents fan servir les xarxes socials és :

  • contactar amb amics i coneguts.
  • conèixer nous amics.
  • contactar amb persones amb els mateixos interessos.
  • la diversió i el temps de lleure.
  • La sensació de pertànyer a un grup

 

En altres casos :

  • Sentir-se “important” i admirat.
  • Donar a conèixer tot allò que fan.
  • Ser una imatge a copiar com és el cas dels youtubers.

Perills de les xarxes socials

Sabem que internet té molts aspectes positius, però com tot té la seva part negativa si no se’n fa un bon ús.

Tots podem caure en errors, actuant impulsivament a l’hora de publicar, sense tenir en compte les conseqüències, però no podem oblidar que el grup més vulnerable són els joves i adolescents, perquè ells viuen el moment, segueixen les modes, la necessitat de ser acceptats en un grup.

Davant dels problemes que van sorgint com el ciberabús, l’exposició de la intimitat que en el futur poden tenir conseqüències en el món laboral, l’accés a contingut no adequat per l’edat, la necessitat de estar tot el dia connectat o publicant o revisant perfils o likes han creat noves addiccions.

Què podem fer els papers per evitar els desavantatges de les xarxes?

La millor eina que tenim els pares per ajudar als nostres fills i filles és tenir un ampli coneixement de les xarxes socials que utilitzen els joves i adolescents, d’aquesta manera podrem advertir-los dels perills i aconsellar-los.

Una altre aspecte important és la confiança amb els nostres fills, així, ells podran preguntar-nos dubtes sense por a les respostes.

Per aconseguir això, els pares també hem d’obrir la ment i compartir opinions i estones informant-nos conjuntament amb ells quins youtubers segueixen, què els atreu d’ells, amb què es senten identificats ….

Però, el que considerem molt important,  són els límits. De la mateixa forma que establim un horari de tornada a casa quan surten de festa, l’ús de tauletes, mòbils també han d’estar controlades pels pares.

Per poder compartir experiències, estar al dia de les xarxes socials que més segueixen els joves, quins són els instagramers i youtubers amb més seguidors, us convidem a un col.loqui-xerrada de pares sobre:

“XARXES SOCIALS I YOUTUBE”

Comptarem amb un expert en TIC’S i que a més a més com a persona que crea activitats i tallers relacionats amb aquest món, està en directe contacte amb alumnes i sap de primera mà allò que més els agrada i que segueixen.