Zinking club- per a infants de 9 a 12anys

El món està canviant molt ràpidament i això fa que no poguem predir com serà el futur dels nostres fills, però com a pares sí podem PREPARAR-LOS PEL FUTUR. 

Com?

Donant-los totes les eines que els ajuden a desenvolupar les habilitats personals més importants:

RESOLUCIÓ CREATIVA DE PROBLEMES

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

PARLAR EN PÚBLIC

PLANIFICAR

TREBALLAR EN EQUIP

NEGOCIAR

AUTOCONFIANÇA

Tots els membres del club Zinking seguiran una metodologia totalment innovadora.

APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES- treballaran les seves habilitats personals treballant en l’elaboració de projectes que donen resposta a problemes reals.

RESOLUCIÓ CREATIVA DE PROBLEMES- els nens donaran resposta a problemes reals, transformant-los en repte per trobar la millor solució.

EDUCACIÓ EN VALORS- el fet de participar en projectes de cooperació internacional i ajudan a ONG’s, ajuda als infants a desenvolupar la solidaritat i l’empatia.

APRENENTATGE COOPERATIU- els alumnes sempre treballen en equip, compartint un objectiu comú i construint respostes mitjançant diferents idees i aportacions.

APRENENTATGE SIGNIFICATIU- ensenyem als nostres alumnes com utilitzar totes els habilitats personals que van adquirint durant el curs i que els serviran en el seu present, però també al seu futur.

AUTONOMIA DE L’ALUMNE- els membres de zinking club són els protagonistes del seu propi aprenentatge. çel professor actua com guia, sempre deixant la inicitiva als nens i nenes.

 

En resum a ZINKING CLUB els nens i nenes aprenen a PENSAR .

 

Descobreix què és zinking club