Els objectius SMART

Publicat el:

– Darrera actualització:

|

Totes les persones ens marquem objectius, però també és veritat que, moltes vegades, els acabem abandonant.

Un bon exemple, són els propòsits de principi d’any, on tots fem uns bons llistats i tenim molt bones intencions, però alguns els abandonem abans de començar o al poc temps d’iniciar-los

Seguir la metodologia SMART ens ajudarà a enfocar-nos en els objectius i que siguin el més realistes i específics possibles, a la vegada que ens ajudaran a gestionar el temps i els recursos necessaris.

Què són els objectius SMART?

Específics (Specific): És important definir clarament el que voleu aconseguir de manera específica i precisa. El fet d’incloure molts detalls, evitarà que l’objectiu sigui massa general.

Mesurables (Measurable): Establiu indicadors tangibles que us permetin seguir el vostre progrés. Això us ajudarà a avaluar quan heu assolit l’objectiu.

Assolibles (Achievable): Assegureu-vos que l’objectiu és realista i viable. No tingueu por de somiar gran, però assegureu-vos que sigui possible amb els recursos disponibles.

Rellevants (Relevant): L’objectiu ha de tenir significat i importància per a vosaltres. Assegureu-vos que estigui alineat amb les vostres aspiracions a llarg termini.

Amb temps determinat (Time-bound): Establiu una data límit realista per aconseguir l’objectiu. Aquesta restricció temporal us motivarà i us mantindrà enfocats.

Com comencem a establir els objectius SMART?

Ara que ja sabem els 5 punts bàsics, podem començar a respondre les següents preguntes:

  1. Objectiu Específic: Què voleu aconseguir?
  2. Indicadors Mesurables: Com sabreu que ho heu aconseguit?
  3. Viabilitat: És aquest objectiu realista i assolible?
  4. Relevància: Per què aquest objectiu és important per a vosaltres?
  5. Data Límit: Quan voleu assolir aquest objectiu?

Descarrega’t la plantilla per començar a treballar els teus objectius.

Avantatges dels objectius SMART

Motivació tenir clars els objectius, fan que estem enfocats i motivats per aconseguir-los i no abandonar-los a la mínima

Presa de decisions El fet de que els objectius siguin mesurables, ens ajudaran a prendre decisions d’allò que funciona o no i si hem de canviar alguna cosa per arribar a l’objectiu final.

Temporalització Establirem un temps a curt, mig o llarg termini i podrem aconseguir resultats pas a pas que ens motivaran a seguir i que ens indicaran que anem pel bon camí.