Classes de reforç

Les nostres classes de reforç es caracteritzen per ser en grups reduïts o de forma individual. El nostre objectiu és aconseguir que cada vegada siguin més autònoms a l’ hora d’estudiar i fer els deures, facilitant-los estratègies que facin que cada vegada les seves notes siguin més altes, millorant així també la seva autoestima.

Els nostres professor, tots diplomats o llicenciats, reforcen totes les assignatures des de primària, ESO, batxillerat i fins a nivells d’universitat, de manera individual o en grups i sempre seguint la metodologia de cada escola per facilitatr els aprovats de les assignatures.

Classes particulars
Grups reduïts
Tècniques d’estudi
Telèfon: 977.34.61.49
Email: info@lestudireus.com
43201 Reus
Dr. Robert, 24