Política de privacitat

La persona que es registra autoritza expressament a l’Estudi Reus perquè procedeixi a incloure les dades que figuren en els camps anteriors en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, per resultar necessaris per a la correcta prestació del seu servei d’informació. El responsable d’aquest fitxer és l’Estudi Reus. Les dades de caràcter personal que ens hagi proporcionat seran tractades per L’Estudi Reus, info@lestudireus.com, telèfon +34 977 34 61 49) d’acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LPD), a efectes de l’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació previstos per aquesta llei. L’Estudi Reus es compromet a no utilitzar les dades recollides per a un altre fi que el d’oferir el seu servei d’informació i a no cedir-los a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari. En cas de no voler rebre informació de l’Estudi Reus, notifiqui-ho un correu a info@lestudireus.com indicant en l’assumpte BAIXA DE CORREU I INFORMACIÓ.

Telèfon: 977.34.61.49
Email: info@lestudireus.com
43201 Reus
Dr. Robert, 24