Organitzem el temps d’estudi

Publicat el:

– Darrera actualització:

|

En el moment de començar a estudiar, és essencial oferir als estudiants un espai ordenat i organitzat per així facilitar la concentració i treure el màxim rendiment de les hores invertides en l’estudi.

El fet de tenir un lloc específic i unes rutines dedicades específicament a aquesta activitat ajudarà a crear bons hàbits d’estudi.

ESPAI FÍSIC

Ha de ser un espai ampli i còmode que ens ofereixi totes les eines necessàries per l’estudi. Una cadira còmoda i una bona taula ordenada i sense les coses que ens poden distreure.

*La ventilació de l’habitació i la temperatura: Aquests són 2 aspectes molt importants ja que ens farà sentir còmodes, així el cansament apareixerà més tard i la concentració serà màxima.

* Il·luminació: És recomanable combinar la llum natural o la llum natural indirecta amb l’artificial.

*Silenci: L’aspecte bàsic per escollir l’espai d’estudi és que no sigui sorollós. Després d’aquesta definició poden afirmar que el menjador no és el millor lloc d’estudi, ja que és un lloc de pas, de tertúlia i de xivarri.

HORARI

El fet de crear un plàning d’ estudi ens ajuda a organitzar el nostre cervell, a estar més receptius i preparats per saber què hem de fer.

Quan preparem els horaris d’estudi no podem oblidar que:

*  ha de ser realista, que realment siguem capaços de realitzar-lo, que no representi una petita tortura que ens faci abandonar la tasca.

*  Hem  de combinar les tasques que requereixen més esforç amb les més fàcils o les que menys ens agraden amb els que més ens agradin.

*  no oblidarem els moments de descans 

 

TÈCNIQUES  D’ESTUDI

Hi ha moltes tècniques d’estudis, però a tothom no li funciones es mateixes, per aquest motiu el més important és anar provant diferents tècniques fins descobrir la que ens facilita l’aprenentatge i l’obtenció de millors notes.