Escape rooms i breakouts molt més que un joc, per què?

Publicat el:

– Darrera actualització:

|

El joc té un gran poder de motivació i  d’impulsar l’aprenentatge per als infants.

Posar als infants davant un repte a resoldre, desperta el seu interès i ganes d’aprendre i aquesta possibilitat ens la facilita els escape rooms o breakouts educatiusÚltimament, tots i totes hem sentit a parlar d’escape rooms i la majoria hem anat en grup a fer alguna d’aquestes d’activitats.

Si per a nosaltres és gratificant, per què no aplicar-ho a la docència i fer-ne partícips als alumnes?

És una activitat molt atractiva per als infants i a més a més comporta molts beneficis.Els objectius de les  dues dinàmiques és la mateixa resoldre enigmes que ens portin a aconseguir un objectiu:

  • en els escape rooms  aconseguir el codi per obrir la porta de la classe o habitació per a poder sortir d’ella.
  • en els breakouts aconseguir el codi per obrir una caixa forta, cadenats, maletes … que contenen el resultat de tot el procès del joc.

 

Malgrat que les proves i activitats solen ser molt similars, moltes vegades el fet de saber que estan tancats i que si no són capaços de resoldres les activitats no poden sortir de la classe, crea angoixa a l’alumnat, així doncs preferim els breakouts perquè els fa molt il·lusió quan encerten el codi i s’obren les caixes, cadenats etc

Les dinàmiques sempre comencen amb una història i uns personatges i d’aquesta forma captem l’atenció de l’alumnat  i l’involucrem en la resolució del cas o situació a resoldre i a la vegada fomentem:

  • el treball cooperatiu entre alumnes 

Els alumnes treballen en grups i cada membre del mateix aporta els seus coneixements, idees etc, així entre tots i totes troben les solucions i es respecten les diferents opinions i criteris.  

  • les habilitats socials  

El fet de treballar en grup fa que els infants treballin habilitats socials com l’empatia, saber escoltar, prendre decisions, acceptar les idees de la majoria del grup.

  • el raonament lògic  deductiu

Hauran de resoldre els enigmes aplicant el raonament lògic i deductiu, aplicant els seus coneixements previs per arribar a la resolució de les pistes per arribar al final de l’activitat.

  • les habilitats cognitives 

Per arribar a la meta, l’alumnat treballarà i posarà en funcionament habilitats com l’atenció, concentració, orientació espaial, creativitat, imaginació, observació.

  • pensament lateral

Generaran noves estrategies i diferents visions per a resoldre el mateix problema.

  • coneixements educatius

Per a resoldre les diferents proves  hauran de treballar la comprensió lectora, l’expressió escrita, els coneixements matemàtics… ja que treballem de forma transversal tots els aprenentatges segons el nivell i curs.

Així doncs, podem dir que els escape rooms i breakouts són molt més que un joc.