El reforç escolar ideal

Publicat el:

– Darrera actualització:

|

En els últims anys la demanda de classes de reforç escolar ha augmentat considerablement.

Les retallades en educació, el nombre de professors s’ha reduït provocant que les classes tinguin un nombre més gran d’alumnes perjudicant greument als estudiants i les conseqüències de la pandèmia han fet que molts alumnxs necessitin un cop de mà en els seus estudis.Durant el curs escolar, per la manca d’una atenció més personalitzada i detallada per part dels professors, molts alumnes pateixen dificultats en l’aprenentatge que els provoca forts retards en els coneixements arribant a suspendre algunes assignatures.

La necessitat de rebre classes de repàs és cada dia més important i imprescindible per assegurar un futur educatiu prometedor als nostres fills. Però en quin moment són necessàries les classes de repàs, com triar les classes de reforç i quines característiques han de complir el professor de suport?

Des de L’Estudi Reus tractarem d’analitzar totes aquestes preguntes i aclarir els dubtes de molts pares que es troben en aquestes mateixes dificultats.

En què consisteixen les classes de reforç escolar?

El reforç educatiu són totes aquelles activitats que de manera complementària tenen com a objectiu aprofundir, complementar i repassar tots aquells coneixements adquirits a les escoles o aules d’estudi. Les classes de reforç ideals compten amb un professor dedicat exclusivament a resoldre els dubtes i ajudar a entendre millor el temari a l’alumne. Gràcies a l’ajuda d’un professor especialitzat, els estudiants més d’aconseguir millorar els seus resultats acadèmics, aconsegueixen tornar-se més responsables del seu progrés educatiu augmentant la seva autoestima.

Com saber si el seu fill necessita classes de repàs?

No hi ha una edat mínima o màxima perquè un estudiant requereixi classes de reforç, ja sigui estudiant de primària, ESO, batxillerat i nivells d’universitat poden trobar-se amb la necessitat de rebre classes de reforç. La implicació dels pares i una bona comunicació amb els professors del centre són imprescindibles per detectar si un alumne necessita reforç educatiu.
La presència de dificultats a l’hora d’estudiar, la manca d’hàbit d’estudi o no saber com preparar-se els exàmens són algunes de les característiques que presenten un estudiant que necessita classes de repàs. En algunes ocasions a causa de la vergonya de plantejar els seus dubtes al professor o la manca d’atenció per avorriment també influeixen en el rendiment educacional dels seus fills.

Com es trien les classes de reforç?

En funció de les dificultats que presenta l’estudiant, els professors de reforç escolar poden orientar a l’alumne a assistir a classes de repassar individual o grupal.

Les classes de repàs individual s’ aconsellen als alumnes que necessiten preparar alguns exàmens en concret i repassar la major part del temari. Són perfectes per als estudiants que presenten fortes dificultats per seguir el temari i solen suspendre en la majoria dels exàmens. L’ajuda d’un professor especialitzat és clau perquè resolgui els seus dubtes i seguir endavant amb els estudis.

Les classes de repàs grupal tal com ho indica el seu nom, són classes que es reparteixen a un grup d’alumnes per repassar els arguments i coneixements que han adquirit en aquest mateix dia de classe. Estar amb altres companys i poder sentir-se part d’un grup que presenta les mateixes dificultats augmenta la motivació i les ganes de superació personal dels nens.

L’equip docent de L’Estudi Reus

Cal no confondre les classes de repàs i reforç com una forma d’ocupar el temps lliure d’un alumne. Les classes de repàs tenen com a objectiu aconseguir que els alumnes siguin cada vegada més autònoms a l’hora d’estudiar i fer els deures, facilitar-los estratègies que facin que les seves notes siguin més altes, millorant així també la seva autoestima.

Els nostres professors, tots diplomats o llicenciats, reforcen totes les assignatures des de primària, ESO, batxillerat i nivells d’universitat, de manera individual o en grups i sempre seguint la metodologia de cada escola per facilitar que s’aprovin en totes les assignatures.

A L’ESTUDI Reus som conscients de la importància que té una bona comunicació entre els professors de repàs i els alumnes ja que a més de passar molt temps amb l’estudiant un professor de reforç també és un exemple a seguir, per tant, els facilitem les vies de comunicació ja sigui via correu electrònic, telèfon o WhatsApp.

Si tens algun dubte respecte com triar les millors classes de reforç i els millors professors no dubti en posar-se en contacte amb L’ESTUDI Reus, estarem encantats d’atendre’ls.